top of page
Pre dosiahnutie požadovaných vlastností a predstáv investorov používame výhradne kvalitný a certifikovaný materiál od renomovaných výrobcov. S našim technickým a automobilovým parkom zabezpečujeme reaizáciu projektov na celom území SR a ČR.
Hydroizolácie
 • izolácie proti vlhkosti a vode (hydroizolácie)

 • hydroizolácia spodnej stavby - vodorovné, zvislé

 • hydroizolácia hornej stavby (strešný a obvodový plášť)

 

Pre zaistenie spoľahlivej hydroizolácie spodnej stavby sa používajú predovšetkým asfaltové pásy. Ich prednosťou je dlhá životnosť, elasticita a nemenná stabilita. 

 • Asfaltové pásy delíme na: - Modifikované asfaltové pásy

                                            - Oxidované asfaltové pásy  

 1. Modifikované asfaltové pásy sú asfaltové pásy s nosnou vložkou a s asfaltovou hmotou, upravenou pre hydroizolačné účely modifikačnými prísadami. 

 2. Oxidované asfaltové pásy sú asfaltové pásy s nosnou vložkou a s asfaltovou hmotou pripravenou pre hydroizolačné účely oxidáciou ropných surovín vzduchom (tiež "fúkaný asfalt"). 

 • Asfaltové izolačné pásy možno použiť na izolácie: 

    - Základov a podzemných stavieb proti zemnej vlhkosti 
    - Mokrých prevádzok (podláh a stien) proti vode voľne stekajúcej 
    - Striech, terás, balkónov, parkovísk, záhrad a ďalších typov 
    - Prevádzkových striech a striech o opačnom poradí vrstiev 
    - Nádrží na vodu, bazénov a pod. 
    - Inžinierskych stavieb(mosty, lávky, tunely budované v otvorenej         jame, kolektory a pod.) 

 • Chemická izolácia: Používa sa ako podkladová ochranná vrstva pod hydroizoláciu vozoviek a mostov, čím sa zabezpečí lepšia prilnavosť a následné vlastnosti ostatných izolácií. Je veľmi dôležitá pre dlhšiu životnosť izolácií.

 • Technológie

 • Fólia PVC, EKO Fólia: Používa sa na izoláciu plochých a šikmých striech, ale aj bazénov a spodných stavieb.

Stavebná činnosť
 • Kompletné stavby na kľúč: Zabezpečujeme kompletnú výstavby bytových a komerčných budov podľa požiadaviek klienta.

 • Obnova bytového fondu: Komplexná modernizácia všetkých stavebných a konštrukčných prvkov stavby a použitie technologicky lepších a modernejších materiálov a systémov. Za účelom skvalitnenia bývania a viditeľnej úspory nákladov.

 • Rekonštrukcie budovVykonávame kompletné rekonštrukcie stavieb.

Doplnkové služby
 • Búracie a prípravné práce pre stavbuZabezpečíme kompletné asanačné a prípravné práce pre stavby, alebo iné daľšie využitie. 

 • Montážne práce: Montáže zvodidiel a iných bezpečnostných prvkov v dopravnom stavebníctve

bottom of page