top of page
Spoločnosť IZOLSTAV-ZA, s.r.o. je dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorá kladie dôraz na kvalitu vykonaných prác a poskytované služby. Pod vedením konateľov spoločnosti IZOLSTAV-ZA, s.r.o. boli v minulosti realizované viaceré projekty v priemyselnej a občianskej vybavenosti.
Naša spoločnosť

Naša spoločnosť poskytuje služby širokému okruhu zákazníkov v energetickom, plynárenskom, strojárskom priemysle, ale aj individuálnym stavebníkom, projektantom, realizačným firmám a taktiež investorom a správcom bytových domov a budov.

Stratégia

Predpokladom úspechu je dokonalá príprava. Každej zákazke predchádza spracovanie tech. dokumentácie pre realizáciu stavby, ktorá zahŕňa realizačné dokumentácie s popisom technického riešenia a postupmi prác, riešenie dôležitých detailov, špecifikácie materiálov a dodávok. Pre činnosti, ktoré firma vykonáva máme vypracované vlastné technologické postupy a zaškolených pracovníkov. Naša spoločnost je certifikovaná certifikátmi ISO.

Bezpečnosť

Bezpečnosť, ochrana a zdravie našich pracovníkov patria na prvé miesto v našom rebríčku. Pre spoločnosť IZOLSTAV-za, spol. s.r.o. predstavujú zamestnanci základ pre spoľahlivé a vysoko kvalitatívne zhotovenie

stavebných diel.

Environment

Politika integrovaného systému riadenia spoločnosti. Nami použité stavebné materiály pri výstavbe vášho diela našou spoločnosťou spĺňajú najvyššiu kvalitu a sú šetrné k životnému prostrediu.

bottom of page